Artist statement

I arbejdet med træsnit, foregår en undersøgelse af naturens processer, hvorved der dannes og nedbydes materiale, skabes og brydes formationer. Igennem uendelige gentagelse opstår mønstre, stoflighed og strukturere.
Værkerne symboliserer det flygtige og det foranderlige, det der opstår, ændres og forgår.

Raderingerne er figurative og symbolladet. Motiverne kommer indefra og berører eksistentielle spørgsmål til det at være menneske.

Reflektion I